Yritysten koulutustarpeet selvillä

26.07.2019

Vientiteollisuudessa on pulaa tekniikan alan osaamisesta. Kuuden korkeakoulun yhteinen Skaala – Skaalautuvilla koulutusmalleilla aitoa arvoa liiketoimintaan ja ammattilaisille hanke kehittää täydennyskoulutuksia pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin.

Skaalan ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin kohderyhmään kuuluvien pk-yrityksien koulutustarpeita. Kartoitus tehtiin haastattelemalla n. 100 yritystä hankkeeseen osallistuvien yliopistojen lähialueilta. Tehtyä kartoitusta on aloitettu analysoimaan ja analysointivaiheen jälkeen selviää kuinka paljon yhteisiä tarpeita yrityksillä on ja mitkä koulutusteemat ovat tärkeimpiä.

Hankkeen seuraavassa vaiheessa laaditaan koulutuspaketteja valittujen teemojen ympärille. Hankkeen aikana kehitetyt ja järjestettävät koulutuksen ovat yrityksille ilmaisia. Ensimmäiset koulutukset järjestettäneen jo syksyllä 2019, mutta pääpaino koulutuksille tulee olemaan keväällä 2020. Koulutukset ovat avoimia kaikille yrityksille, eivät pelkästään haastatteluihin osallistuneille.

Skaala-hankkeen päätoteuttaja on Saimaan ammattikorkeakoulu. Muut toteuttajat ovat Lahden ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Centria-ammattikorkeakoulu sekä LUT-yliopisto.

Skaala toteutetaan ajalla 1.10.2018–31.12.2019. Hankkeen budjetti on runsaat 860 000 euroa, ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

 

Lisätiedot
Jukka Nisonen, projektipäällikkö, Saimaan ammattikorkeakoulu | jukka.nisonen@saimia.fi, 040 594 6556