Teollisuusverkkojen ohjainlogiikat ja kyberturvallisuus

Turkuamk Salo IoT Campus, Joensuunkatu 7, 24100 Salo 26.11.2020 9:00

Aikataulu ja ilmoittautuminen

Aika: Ke 26.11.2020 klo 9:00 – 14:00

Paikka: Turkuamk Salo IoT Campus, Joensuunkatu 7, 24100 Salo

Ilmoittaudu kurssille tästä.

 

Automaatiojärjestelmiä ei pääsääntöisesti ole suunniteltu käytettäväksi internetin kautta. Silti useat kartoitukset osoittavat, että internetiin on yhdistetty suuri määrä teollisuusautomaatio- ja kotiautomaatiojärjestelmiä, kuten on EU-maiden osalta nähtävissä alla olevasta kuvasta (18/06/2020):

Eräät teollisuudessa käytössä olevat automaatiojärjestelmien ohjausprotokollat ovat vuosikymmeniä vanhoja. Kyseiset ohjausprotokollat on tarkoitettu sähkömekaanisten laitteiden hyvin nopeaan, suoraan ohjaukseen, eikä niihin ole välttämättä rakennettu minkäänlaisia suojamekanismeja luvatonta käyttöä vastaan. Teollisuuden ohjausjärjestelmiä on laajasti käytössä esimerkiksi yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömissä toiminnoissa kuten energian tuotanto-, siirto- ja jakelu, vedenjakelu ja liikenteenohjaus.

Teollisuuden prosesseille on tärkeintä, että niissä mukana olevat laitteet ja koneet toimivat turvallisesti, viiveettä sekä ilman virheitä.  Teknisiä tietoturvalaitteita tai -mekanismeja ei aina ole mahdollista sovittaa automaatiojärjestelmien suojaksi, osaksi kriittisiä prosesseja.

 

Tässä koulutustilaisuudessa tutustutaan operaatioteknologian keskeisiin haasteisiin, teollisuusverkkojen kahteen yleiseen protokollaan sekä niihin kohdistuviin uhkiin ja suojautumiskeinoihin.

 

Koulutustilaisuuden keskeinen sisältö:

  1. Teollisuusverkko
  2. Teollisuus- ja automaatiojärjestelmät
  3. Teollisuusprotokollat
  4. Ohjelmoitavat logiikkayksiköt
  5. Merkittävimmät uhkat
  6. Suojauskeinot

 

Lisätietoja 

jani.vanharanta@turkuamk.fi