Kemianteollisuuden prosessit ja prosessien suunnittelu

Verkkototeutus 8.2.2021 0:00

Kemiantekniikka vahvasti mukana kestävässä kehityksessä

Kestävän kehityksen vaatimusten saavuttamiseksi koko perinteinen energia- ja kemianteollisuus kokee suuren murroksen. Tämän myötä olemassa olevien prosessien toimintaa on tehostettava, uusia raaka-aineita ja energialähteitä on otettava käyttöön ja sivu- ja jätevirtojen uudelleen käyttöä on tehostettava. Tämä lisää suunnittelutarpeita ja sitä kautta myös tarve kouluttaa uusia asiantuntijoita joko perinteisesti korkeakoulujen tutkintokoulutuksen ja muuntokoulutuksena.

 

Prosessien suunnittelu: laboratoriosta tehdasintegraattiin

Prosessilla on elinkaarensa. Se alkaa usein yksittäisestä tutkimusryhmässä tehdystä ideasta, joka prosessin konseptisuunnittelun kautta lopulta toteutussuunnittelun pääsee eloon rakennetussa prosessilaitoksessa. Kaikkiin prosessin elinkaaren vaiheisiin liittyy suunnittelua, jonka luonne riippuu prosessin vaiheesta. Konseptisuunnittelu luonnehtii innovatiivisuus, mutta toteutussuunnittelun keskeinen tehtävä on prosessikonseptin toteutus. Kaikki vaiheet etenevät kuitenkin systemaattisesti tiettyjen periaatteiden mukaisesti, joissa huomioidaan talous, ympäristö, turvallisuus ja kestävän kehityksen periaatteet.

 

Koulutuspaketti kemianteollisuuden prosesseihin ja prosessien suunnitteluun

Etäopiskeluna toteutettava koulutuspaketti sisältää
1. Kemianteollisuus ja sen perusprosessit; kemian teollisuus Suomessa
2. Prosessien konseptisuuunittelu: polku suunnittelutehtävästä eri vaiheiden kautta prosessikonseptiin. Taselaskenta
3. Prosessilaitteet. Alustava mitoitus ja kustannuslaskenta.

Koulutus kehittää osallistujan valmiuksia ymmärtää kemianteollisuuden prosessisuunnittelun periaatteita ja luo pohjan syvemmälle opiskelulle. Kurssin sisältö koostuu: verkkomateriaalit, lyhyet intro-videot, pienimuotoiset tehtävät oman oppimisen seuraamiseksi, opettajien verkkotuki. Kurssitodistus toimitetaan käydyistä kursseista.

Koulutus toteutetaan 8.2–28.2.2020 välisenä aikana. Toteuttajaorganisaatioon LUT Yliopistot/LENS/Prosessien systeemitekniikan tutkimusryhmä.

 

Ilmoittautuminen ja kurssin yhteystiedot

Ilmoittautuminen: Projektitutkija Esko Lahdenperä, TkT, Esko.Lahdenpera@lut.fi, 050 476 797

LUT Yliopistot/LENS/Prosessien systeemitekniikan tutkimusryhmä

Lisätietoja

Kurssivastaava: Prof. Tuomas Koiranen, TkT, Tuomas Koiranen, tuomas.koiranen@lut.fi, 050 4357414