Tiimityötaidot

Haluatko kehittää vuorovaikutustaitojasi ja vakuuttavaa esiintymistä myyntitilanteissa?

 

Kenelle

Koulutus on suunnattu erityisesti mikro- ja pk-yritysten työntekijöille. Koulutus sopii hyvin myös esimies- ja tiimivastaavan työssä toimiville.

 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujien tiimityötaitoja, kuten itsetuntemusta ja itseohjautuvuutta, vuorovaikutustaitoja, joustavuutta erilaisissa tiimeissä ja ihmisten kohtaamisen taitoa, luontevaa esiintymistä, perustelemisen taitoa sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.

 

Osaamistavoitteet

 • Osallistuja ymmärtää tiimityötaitojen merkityksen yritystoiminnassa ja kykenee arvioimaan omia taitojaan suhteessa hyviin käytäntöihin.
 • Osallistuja tunnistaa erilaisia vuorovaikutustyylejä sekä työkulttuureja ja kykenee kehittämään omia taitojaan suhteessa opittuun.
 • Osallistuja osaa antaa ja vastaanottaa arvioiden palautetta yrityksen viestintätilanteissa.
 • Osallistuja osaa ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen sekä alansa vaatimukset yrityksen vuorovaikutustilanteissa.

 

Toteutus

Koulutukseen osallistutaan etäyhteydellä.

 

Aikataulu ja sisältö

Koulutus kestää kokonaisuudessaan neljä (4) tuntia ja on jaettu kolmeen jaksoon, joiden sisältö on:

Jakso 1.

 • Vuorovaikutus lähtökohtana yritystoiminnassa
 • Tunne itsesi: persoonallisuus- ja vuorovaikutustyypit
 • Luonteva ja vakuuttava esiintyminen

 

Jakso 2.

 • Tunne toiset: myynti on vaikuttamista
 • Neuvottelu- ja myyntitaktiikat
 • Tiimityötaidot esimies- ja alaisnäkökulmasta

 

Jakso 3.

 • Joustavuus tiimityössä, erilaisuuden sietokyky
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Ristiriitojen ehkäisy- ja selvittelytaidot

 

Kouluttaja

Virve Antinoja, (FM, informaatiotutkimus ja markkinointi) toimii Centria-ammattikorkeakoulussa viestinnän opettajana ja kouluttajana. Virvellä on pitkä kokemus tiimityöstä esim. projektityön ja tapahtumatuotannon näkökulmasta.  Hän on toiminut pitkään myös myyntitehtävissä, joissa päästään tavoitteisiin vakuuttavan puhe-esityksen avulla.

 

Opinnollistaminen

Opintojakson voi opinnollistaa Centrian Työelämän vuorovaikutustaidot -opintojaksolla. Opintojakso on 3 op:n laajuinen ja opinnollistaminen tapahtuu suorittamalla kouluttajan edellyttämät tehtävät.

 

Ota yhteyttä

Paula Oja, Koulutuspäällikkö
paula.oja@centria.fi
044 449 2721

Kirsi Vuotila, Koulutuspäällikkö
kirsi.vuotila@centria.fi
040 632 4341