Regulaatiokoulutus – itseopiskelupaketti

Kurssi on johdanto lääkinnällisten laitteiden tuotekehityksen regulaatioon.

Kurssin keskeisenä sisältönä on uusi Medical device regulation (MDR), eri tuoteluokat ja niiden vaikutus tuotekehitykseen, tuotekehitysprosessin vaiheet ja eri standardien hyödyntäminen. Kurssi suoritetaan itseopiskelupakettina.

 

Ota yhteyttä

Marika Säisä, ICT-osaamisalueen liiketoimintavastaava
marika.saisa@turkuamk.fi
044 907 2080