Lean Six Sigma

Lean Six Sigma on prosessien parannusmenetelmä, jolla parannetaan tuotteen tai palvelun laatua. Tavoitteena on pienentää prosessin vaihtelua. Vaihtelun pienentäminen tapahtuu tutkimalla prosessin syy-seuraussuhteita ja tekemällä onnistuneita muutoksia ulostuloon vaikuttaviin muuttujiin tilastollisin menetelmin.

Kurssilla opiskelija perehtyy Lean Six Sigman periaatteisiin ja saa käsityksen, miten Lean Six Sigman DMAIC-menetelmällä voidaan parantaa liiketoimintaprosesseja ja -malleja.

Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa. Aluksi opiskelijat saavat kuunneltavaksi seitsemän luentotallennetta. Tästä n. kahden viikon kuluttua toteutetaan live-luento, jossa kerrataan luentotallenteiden pääkohdat ja keskustellaan Lean Six Sigmasta ja projektien toteuttamisesta sen menetelmin. Liveluento kesto 1-4 h.

Paikka: Centria amk, verkkokoulutus

Kurssin sisältö:

 • Lean Six Sigman perusteet ja keskeiset käsitteet
  • Mitä on lean? (tallenne)
  • Mitä on lean six sigma? (tallenne)
 • Kehittämisprojektin toteuttaminen Lean Six Sigman DMAIC-vaiheiden mukaisesti
  • DMAIC – kehityskohteen tunnistaminen ja määrittäminen (tallenne)
  • DMAIC – mittaaminen ja datan kerääminen (tallenne)
  • DMAIC – analysointi tilastollisin menetelmin (tallenne)
  • DMAIC – prosessin parantaminen (tallenne)
  • DMAIC – parannetun prosessin ohjaaminen (tallenne)

Kertaus ja keskustelu (liveluento)

 

Ota yhteyttä

Paula Oja, Koulutuspäällikkö
paula.oja@centria.fi
044 449 2721

Kirsi Vuotila, Koulutuspäällikkö
kirsi.vuotila@centria.fi
040 632 4341