Johdatus kemianteollisuuden prosesseihin ja prosessien suunnitteluun ja laskentaan

Kemiantekniikka vahvasti mukana kestävässä kehityksessä

Kestävän kehityksen vaatimusten saavuttamiseksi koko perinteinen energia- ja kemianteollisuus kokee suuren murroksen. Tämän myötä olemassa olevien prosessien toimintaa on tehostettava, uusia raaka-aineita ja energialähteitä on otettava käyttöön ja sivu- ja jätevirtojen uudelleen käyttöä on tehostettava. Tämä lisää suunnittelutarpeita ja sitä kautta myös tarve kouluttaa uusia asiantuntijoita joko perinteisesti korkeakoulujen tutkintokoulutuksena tai muuntokoulutuksena.

 

Prosessien suunnittelu: laboratoriosta tehdasintegraattiin

Prosessilla on elinkaarensa. Se alkaa usein yksittäisestä tutkimusryhmässä tehdystä ideasta, joka prosessin konseptisuunnittelun kautta lopulta toteutussuunnittelun pääsee eloon rakennetussa prosessilaitoksessa. Kaikkiin prosessin elinkaaren vaiheisiin liittyy suunnittelua, jonka luonne riippuu prosessin vaiheesta. Konseptisuunnittelu luonnehtii innovatiivisuutta, mutta toteutussuunnittelun keskeinen tehtävä on prosessikonseptin toteutus. Kaikki vaiheet etenevät kuitenkin systemaattisesti tiettyjen periaatteiden mukaisesti, joissa huomioidaan talous, ympäristö, turvallisuus ja kestävän kehityksen periaatteet.

 

Koulutuspaketit kemianteollisuuden prosesseihin ja prosessien suunnitteluun

Etäopiskeluna toteutettava koulutuspaketti sisältää: aloitusluento, kurssin purkuluento ja itseopiskelu.

Paketti 1 / Kemiantekniikan prosessit (8 h): Kemianteollisuus ja sen perusprosessit, kemian teollisuus Suomessa.

Paketti 2 / Prosessien konseptisuunnittelu (8 h): Polku suunnittelutehtävästä eri vaiheiden kautta prosessikonseptiin. Taselaskenta.

Paketti 3 / Prosessilaitteet (8 h): Alustava mitoitus ja kustannuslaskenta. Koulutus kehittää osallistujan valmiuksia ymmärtää kemianteollisuuden prosessisuunnittelun periaatteita ja luo pohjan syvemmälle opiskelulle.

Kaikkien kurssin pakettien sisältö koostuu: verkkomateriaalit, alustus ja purkuluento, pienimuotoiset tehtävät oman oppimisen seuraamiseksi, opettajien verkkotuki. Kurssitodistus toimitetaan käydyistä kursseista. Koulutus toteutetaan tarpeen mukaan nopealla aikataululla. Toteuttajaorganisaatio on LUT-yliopisto/LENS/Kemian prosessijärjestelmät. Kurssipaketit voi ottaa tehdä erikseen tai tilata koko paketin yhdessä. Toteutus on MS-TEAMS:n pohjalle tehty koulutusalusta, ja kurssin kesto on 1 viikko, aloitusluento maanantai, purku perjantaina.

 

Ota yhteyttä

Sari Valkeapää, Asiakkuuspäällikkö
sari.valkeapaa@lut.fi
040 535 1935

Kurssivastaava Tuomas Koiranen, Professori
tuomas.koiranen@lut.fi
050 435 7414