IoT perusteet 1 & 2

IoT-ratkaisuilla haetaan liiketoimintaan monenlaista lisäarvoa. Tietoa kerätään reaaliajassa, laitteita seurataan ja ohjataan etänä ja kerätty tieto voidaan jalostaa ja analysoida erilaisiin tarpeisiin. IoT koulutuksen ensimmäisessä osassa tutustutaan IoT-järjestelmän suunnitteluun, tiedon keräämiseen ja tiedon siirtoon sekä tutustutaan pilvipalvelualustan valintaan. Toisessa osassa perehdytään kerätyn tiedon jalostamiseen, käydään läpi käyttöliittymäsuunnittelun perusteita ja tiedon julkaisemista mobiililaitteissa. Lisäksi tutustutaan IoT-ratkaisujen soveltamiseen eri toimialoilla ja selvitetään IoT:n hyötyjä liiketoiminnalle ja mietitään IoT-teknologian tulevaisuuden näkymiä.

IoT perusteet 1 keskeinen sisältö:

 • IoT käsitteenä
 • IoT-järjestelmän rakenne
 • Johdanto IoT-järjestelmän suunnitteluun
 • Anturit
 • Tiedonkeruu
 • Tiedonsiirto pilvipalveluun
 • Pilvipalvelualustan valinnan määritelmiä
 • Ohjelmoinnin perusteita

IoT perusteet 2 keskeinen sisältö:

 • Kerätyn tiedon jalostaminen
 • Käyttöliittymän suunnittelun perusteita
 • Tiedon julkaisu mobiililaitteissa
 • IoT soveltaminen eri toimialoilla (ICT, Teollisuus, Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka, Palvelu- ja kaupan ala, kiinteistöala)
 • IoT hyödyt liiketoiminnalle
 • Tulevaisuuden näkymät IoT-teknologian osalta

 

Ota yhteyttä

Rami Kivilahti, Osaamispäällikkö
rami.kivilahti@lab.fi
050 309 3213