Täsmäratkaisuja muuttuvan maailman haasteisiin

12.11.2019

Skaala-projektin parissa on vierähtänyt aikaa nyt reilut puoli vuotta. Olen päässyt tapaamaan projektin aikana paljon ihmisiä; sekä vanhoja tuttuja työelämästä ennen amk-uraa että aivan uusia tuttavuuksia itselleni vierailta aloilta. Tämä on ollut iso rikkaus, joka on jälleen kerran avartanut omaa maailmankuvaani.

Projektin alkuvaiheessa tehdyt haastattelut ovat edenneet tulosten analysointien kautta ensimmäisiin koulutuksiin. Omalta kohdaltani ja Saimaan amk:n kannalta koulutukset siintävät vielä edessä, mutta oli mukava huomata, että koulutuksille todella on ollut tilausta. Turussa järjestettyyn ”Ohjelmistokehityksen regulaatio” -koulutukseen oli osallistunut yli 50 henkilöä!

Jatkuva oppiminen on avain menestykseen

Koulutusten järjestäminen on tietenkin yksi tärkeä ja konkreettinen tehtävä Skaala-projektissa, mutta samalla on ollut hyvä tilaisuus peilata oman organisaation koulutustarjontaa laajemmassa mittakaavassa yritysmaailman tarpeeseen. Tiettyjen perusasioiden osaamistarve insinöörikoulutuksessa ei ole hävinnyt mihinkään, vaan päinvastoin, ehkä jopa vahvistunut.

Kuitenkin muuttuva maailma luo koko ajan myös uusia tarpeita. Koneinsinööri tarvitsee jatkossakin vahvan pohjan mm. mekaniikkaa ja koneenpiirustusta, mutta samaan aikaan pitäisi osata soveltaa omassa työssään lisättyä todellisuutta (AR) ja ymmärtää mitä mahdollisuuksia IoT (Internet of Things) tuo yrityksen omiin tuotteisiin.

Koulutukset räätälöidään yritysten tarpeisiin

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat ison haasteen edessä yrittäessään tasapainoilla vanhojen pysyvien perustarpeiden ja uusien jatkuvasti muuttuvien tarpeiden välillä. On päivänselvää, että opiskelijat eivät voi sisällyttää kaikkea mahdollista omaan tutkintoonsa eivätkä toisaalta oppilaitokset kykene kouluttamaan kaikkia mahdollisia kursseja.

Jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen työelämässä valmistumisen jälkeen nousee tulevaisuudessa entistä tärkeämpään rooliin. Kaikki eivät tarvitse kaikkea, vaan kukin kouluttaa itseään omien tarpeidensa mukaisesti. Tarvitaan myös entistä laajempaa yhteistyötä eri oppilaitosten välillä, jotta koulutustarjonta ja kysyntä kohtaavat.

Digitalisaatio mahdollistaa koulutusten skaalaamisen

Digitalisaatio tarjoaa tähän apua ja työkaluja mm. erilaisien verkkokurssien muodossa. Näin opetuksen ei tarvitse olla paikkakuntasidonnaista vaan opiskelija voi osallistua parhaiden asiantuntijoiden järjestämälle kurssille parhaaksi katsomassaan paikassa ja ajassa. Vaikka verkkokurssit ovat jo monelta osin arkipäivää, vaativat ne silti kehittämistä. Uusia työkaluja, tekniikoita ja toimintamalleja syntyy koko ajan.

Skaala-projektin koulutukset pyritäänkin toteuttamaan mahdollisimman suuressa määrin verkossa mm. Digicampus-palvelussa. Tämä mahdollistaa sen, että lappeenrantalainen insinööri voi päivittää omia tietojaan esimerkiksi tekoälystä ja konenäöstä oululaisten asiantuntijoiden opettamana syksyllä 2020.

 

Kirjoittaja Simo Sinkko toimii konetekniikan lehtorina Saimaan ammattikorkeakoulussa