SKAALA-hanke päättyy, yhteistyö jatkuu

01.06.2021

SKAALA-hankkeessa alkaa olla viimeiset hetket käsillä. Kahdessa ja puolessa vuodessa on tapahtunut paljon, niin hankkeessa kuin hankkeen ulkopuolellakin. Lähes sataa yritystä haastateltiin, melkein 40 koulutusta pidettiin ja hankkeen käsikirja verkostomallisten koulutusten kehittäjille kirjoitettiin ja hanketta ja sen tuloksia esiteltiin valtakunnallisilla AMK-päivillä. Iso digiloikkakin otettiin (sattuneista syistä), mikä ei ole ollenkaan huono asia verkostomallisen toiminnan (kehittämisen) kannalta, sehän olikin yksi hankkeen tavoitteista.

Yrityksiä haastattelemalla tuli ilmi monenlaisia koulutustarpeita, joiden perusteella hankkeen koulutuksia suunniteltiin ja toteutettiin. Koulutuksista saamamme palautteen perusteella voimme todeta, että hankkeesta on ollut hyötyä koulutuksiin osallistujille ja toivottavasti tätä myötä myös yrityksille. Verkostomallinen toiminta ja sen kehittäminen on tiivistänyt hankkeessa olevien korkeakoulujen yhteistyötä ja parhaimmillaan liinannut verkostomalliseen toimintaan tarvittavia prosessejakin. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä myös tulevaisuudessa.

Haluamme kiittää kaikki yrityksiä, kaikkia koulutuksiin osallistuneita, hankepartnereita, hankkeen henkilöstöä sekä Euroopan sosiaalirahastoa (hankkeen rahoittaja) yhteistyöstä, yhteisestä ajasta sekä mielenkiintoisesta matkasta. Kiitos ja hyvää kesää!