Koulutustarpeiden kartoituksesta täsmäkoulutukseen

11.12.2019

Koulutustarpeiden kartoituksesta täsmäkoulutukseen

– Terveysteknologia-alan ohjelmistokehityksen regulaatio –koulutus pk-yrityksille

UUDISTUKSIA VIRANOMAISVAATIMUSTEN MAAILMASSA

Lääkinnällisten laitteiden valmistajien on seurattava tarkasti alan viranomaisvaatimuksia. Tällä hetkellä aihe on erittäin ajankohtainen, sillä uuden Medical Device –direktiivin (MDR) siirtymäaika umpeutuu keväällä ja yhä useampi ohjelmistokehittäjä tulee sen jälkeen kuulumaan tiukemman säätelyn piiriin kuin aiemmin. Varsinkin pienissä yrityksissä tämä on aiheuttanut harmaita hiuksia ja avoimia kysymyksiä. Skaala –hankkeessa suoritetuissa Turun seudun terveysteknologiayritysten haastatteluissa regulaatioon ja viranomaisvaatimuksiin sekä uuteen MDR:ään liittyvät koulutustarpeet nousivatkin yhdeksi useimmin mainituista teemoista. Vastataksemme tähän osaamistarpeeseen, järjestimme Skaala –hankkeessa terveysteknologia-alan ohjelmistokehityksen regulaatiosta yhden päivän koulutuksen pk-yrityksille 28.10.2019.

ALAN HUIPUT KOULUTTAJINA
Olimme saaneet koulutukseen mukaan alan huippuasiantuntijat Tom Ståhlbergin RaLex Parnterseilta sekä Ilpo Pöyhösen SGS Fimkolta. Kouluttajat toivat viimeisimmän tiedon siitä, miten siirtymisajan loppuminen tulee vaikuttamaan ja miten yritysten tulisi olla varautuneita. Ohjelmassa oli MDR siirtymisajan loppumisen lisäksi puheenvuoroja standardien soveltamisesta, riskienhallinnasta, tuotteiden luokittelusta ja mahtui mukaan myös lyhyt katsaus FDA:n uusiin ajatuksiin tekoälystäkin.

KOULUTUSPAIKAT TÄYTTYIVÄT NOPEASTI
Selvästi olimme havainneet haastatteluissa tärkeän tarpeen. Ilmoittautuminen kokoukseen täyttyi kuin itsestään ja pk-yrityksistä mukaan saimme 34 henkilöä 21stä eri yrityksestä. Kun mukaan lasketaan aiheesta kiinnostuneet henkilökunnan jäsenet ja opiskelijat nousi koulutukseen osallistuneiden määrä yli 50een. Varaamassamme luokkahuoneessa tarvittiinkin lisätuoleja.

TYYTYVÄISET PALAUTTEET KOULUTUKSESTA
Vastanneet olivat enimmäkseen tyytyväisiä seminaariin. Seminaarissa käsitellyt aiheet koettiin ajankohtaisiksi ja mielenkiintoisiksi. Suurin osa osallistujista arvioi palautekyselyssämme, että koulutus vastasi heidän tarpeitaan hyvin tai erittäin hyvin. Myös käytännön järjestelyyn ja toteutukseen oltiin tyytyväisä ja puhujien asiantuntemusta ja esityskykyä kehuttiin. Palautekyselyssä vastaajat ilmaisivat, että työvoimapulaa alalla on pääasiassa regulaatioon, ohjelmistokehitykseen, ja ohjelmistosuunnitteluun liittyen.

KEVÄÄLLÄ KOKEILEMME REGULAATIOKOULUTUSTA VIRTUAALISENA
Kokemus terveydenhuollon ohjelmistokehityksen regulaatio –koulutuksesta oli erittäin positiivinen ja vahvisti kartoituksessakin ilmennyttä käsitystä siitä, että alalla tarvitaan aiheesta lisää koulutusmahdollisuuksia. Keväällä 2020 Skaala- hankkeessa toteutetaankin uudelleen aiheeseen liittyvä koulutus – tällä kertaa virtuaalisena. Näin ollen yritysten on mahdollista osallistua ajasta ja paikasta riippumatta koulutukseen. Olemme innolla alkaneet valmistella koulutusta ja keväämmällä tiedotamme asiasta tarkemmin.

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2020!
Reetta Raitoharju, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu