Käsikirja verkostomallisten koulutusten kehittäjille

04.05.2021

Skaala-projekti lähenee loppua päättyen 31.5.2021. Matka on ollut mielenkiintoinen ja antoisa – paljon on ehtinyt tapahtua sitten syksyn 2018. Kartoitimme liki sadan teknisen alan yrityksen koulutustarpeet ja toteutimme näihin pohjautuen lähes 40 koulutusta. Näin olemme saaneet pilotoitua yhteistä koulutusalustaa, jossa korkeakoulut saavat tarjottua yrityksille koulutuksia aiempaa ketterämmin.

Toteutimme kokemuksistamme myös käsikirjan, joka on suunnattu sekä korkeakoulujen opettajille ja asiantuntijoille, että koulutusyrityksille. Käsikirjassa käydään läpi koulutusverkoston kaikki osa-alueet koulutusmalleista opinnollistamiseen ja palveluprosessiin.

Tutustu julkaisuun: https://skaala.turkuamk.fi/kasikirja/

 

Valtakunnallinen AMK-päivä 2021 – Luo uutta.

Skaala-verkostossa on jo mukana kaikki projektin alkuperäiset jäsenet, LAB-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Centria ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja LUT yliopisto, mutta toivotamme tervetulleeksi mukaan muutkin koulutusorganisaatiot.

Olemme esittelemässä Skaalan toimintaa ja kokemuksia keskiviikkona 5.5.2021 valtakunnallisessa AMK-päivässä, joka järjestetään ensimmäistä kertaa virtuaalisesti. Päivän anti on suunnattu niin ammattikorkeakoulun henkilöstölle kuin muillekin suomalaisen korkeakoulutuksen laadusta ja kehittämisestä kiinnostuneille.

Tervetuloa tapaamaan meitä ja liittymään verkostoomme! Lisätietoja AMK-päivistä löytyy osoitteesta: https://www.jamk.fi/fi/Tapahtumat/amk-paiva-2021/amk-paiva-2021/luo-uutta/