Datan visualisoinnista apua akkutesteihin

21.01.2020

Nykypäivän verkostoituneet yritykset käyttävät laajasti teknologiaa, joka tuottaa massoittain erilaista dataa. Sitä voi syntyä esimerkiksi tuotteiden valmistuksesta, toimitusketjusta sekä kauppapaikoista erilaisten mittareiden, sensoreiden ja verkkokauppa-alustojen tuottamana. Yrityksille datan kerääminen on monellakin alaa arkipäiväistä, samoin kuin sen pilvipohjainen varastointi. Samalla, kun tuotettavan datan määrä on jatkanut nopeaa kasvuaan, myös tarve datan reaaliaikaiselle käsittelylle, jalostamiselle ja esittämiselle on vastaavasti kasvanut.

 

DATAN VISUALISOINTI

Data voi olla käsittelemätöntä ja jäsentämätöntä tietoa, jonka merkitys ei välttämättä ilmene datasta itsestään. Sen jalostaminen on tullut enenevissä määrin käytännöllisemmäksi kehittyvien teknologioiden myötä. Alkuperäisessä muodossaan kerätty data voidaan jäsentämisen jälkeen havainnollistaa ymmärrettävässä muodossa, jolloin se on mahdollista myös omaksua. Datan visualisointi tarkoittaakin yksinkertaisesti datan jäsentämistä, analysointia ja esittämistä.

 

SÄHKÖAUTON AKKUKENNOJEN LÄMPÖKÄYTTÄYTYMINEN

Koulutustilaisuuden yhteydessä ilmeni mielenkiintoinen käyttötapausesimerkki eräältä sähköautojen akkukennoja testaavalta taholta. Heillä oli menossa tarkoin määritelty testausohjelma, jossa mitattiin akkukennojen lämpötiloja eri paketointi- ja jäähdytysratkaisuissa. Testaushenkilöstön mukaan akkukennojen testauksessa käytettävän ohjelmiston kyky esittää mittausdataa ei kuitenkaan ollut riittävän monipuolista.

Kun data-aineisto tuotiin SKAALA-koulutuksessa käytettyyn järjestelmään, se olikin paremmin korreloitavissa ja esitettävissä verrattuna aiempaan ohjelmistoon, mikä yllätti testaushenkilöstöä positiivisesti. Uudelleen suunnitellun visualisoinnin ansiosta mittadata oli nopeammin omaksuttavissa ja siitä oli havainnollisesti nähtävissä akkukennojen mitta-arvot samanaikaisesti testausohjelman eri vaiheissa.

Osa akkukennoihin liittyvän mittadatan visualisoinnista SKAALA-koulutuksessa.

 

KOULUTUSTILAISUUKSIA PK-YRITYKSILLE JA TYÖNHAKIJOILLE

Loppuvuonna 2019 SKAALA-hankkeessa toteutettiin ensimmäinen datan visualisointiin liittyvä koulutustilaisuus, jossa esiteltiin teknisin ja käytännönläheisin esimerkein eri lähteistä kerättyjen tietoaineistojen visualisointia.

Datan visualisoinnista järjestetään toinen koulutus Salossa 2.4.2020. Tilaisuus järjestetään Turun AMK:n tiloissa Salon IoT-Campuksella. Koulutus kehittää osallistujan valmiuksia erilaisiin datan visualisointeihin ja tarjoaa siihen työkalun. Ilmoittaudu koulutukseen mukaan täällä.

Kirjoittaja Jani Vanharanta toimii kyberturvallisuuden lehtorina Turun ammattikorkeakoulussa